Nå har Petter Olsen søkt kommunen om å få bygge en 19,5 meter lang og 10 meter bred brygge i den vernede strandsonen. I søknaden hevder han at Sjøfartsmuseet ønsker å bruke den, noe museet avkrefter, skriver ABC Nyheter.

Bryggeanlegget er søkt oppført på stranden nedenfor hans kunst- og kultursenter Ramme Gård. Samme sted har tidligere fått tillatelse til å gjenoppføre en gammel bolverksbrygge, som nå ligger i ruiner. Men i søknaden ber han om å få utvide den fra 14 til 19,5 meter, slik at vanndybden blir fire meter med en maksbredde på 10 meter.

Ukjent for museet

Olsen oppgir som grunn at det vil ha kulturhistorisk verdi for området, og at bryggen er planlagt som anløp «for passasjerbåter i fart mellom Åsgårdstrand og Ramme i en Munch-Munch-rute om sommeren».

Han hevder også at Sjøfartsmuseet ønsker å benytte bryggen til anløp for skonnerten «Svanen» som en del av tilbudet for skoleungdom i Oslofjorden. En slik formell avtale er helt ukjent for museet.

– Nei, verken skipperen på «Svanen» eller administrasjonen kjenner til noen avtale, verken formell eller uformell, om bruk av dette bryggeanlegget, sier førstekonservator Per Norseng ved Norsk Maritimt Museum til ABC Nyheter.

«Ingen naboer blir berørt»

Den første søknaden fra Olsen kom 18. april i år, og ble blankt avslått av Vestby kommune. Men 15. august fikk kommunen nok et brev der det gjentas at «Svanen» ønsker å anløpe bryggen, at bryggen i hovedsak kun vil sees fra Hvitsten, og at «ingen naboer vil bli berørt».

LES OGSÅ: Ramme Fjordhotell åpner i 2018

Olsens naboer er opprørt over milliardærens nye planer, og sendte denne uken et innvendingsbrev til Vestby kommune, der de blant annet viser til at forutsetningen var at bryggen må gjenoppbygges så lik den gamle som mulig, og at bryggen skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel fra både land og sjø.

– Vil gi plass til egne fritidsbåter

Sigrid Eckhoff, som har et tidligere pensjonat familien har eid siden 1934, skriver at den enorme kai-konstruksjonen avviker sterkt fra den som en gang var der.

– Både størrelsen, konstruksjonen og det visuelle uttrykket har ingen ting med den opprinnelige bryggen å gjøre, og det ser ut som tiltakshaver kun gi plass til sine egne fritidsbåter på den delen av bryggen hvor allmennheten skulle kunne legge til med småbåter, og vil derfor fremstå helt privat.

Petter Olsen sier på telefon til ABC Nyheter at han har veldig dårlig tid, og ikke har tid til å snakke om saken i det hele tatt.

LES OGSÅ: Petter Olsen åpnet dørene til Nedre Ramme