DRØBAK: – Jeg må innrømme at det har vært utfordrende å få solgt boligene som ligger flott til med fjordutsikt, sier Granhaug.

Boligpartner AS bygger

Det er Boligpartner AS i Ski som har fått oppgaven med å bygge de 10 eneboligene i Vannverksveien i Drøbak. Der forteller boligkonsulent Monica Risnes at det er bygget seks boliger, og fem av disse er solgt. Ifølge Risnes skal den syvende legges ut for salg nå.

– Dermed begynner målet om bygging av til sammen 10 boliger i dette området å nærme seg, sier Monica Risnes.

Ett hus er innflyttet

Rolf Granhaug sier til Amta at foreløpig er det bare en av boligene som er tatt i bruk. Men underveis i salget av de øvrige boligene jobbes det med infrastrukturen. Tilførselsveier, hager og det som hører med til et etablert boligfelt.

– Vi er nå i ferd med å sluttføre det første byggetrinnet. Boligene i dette byggetrinnet skal etter planen stå ferdig i september, sier Granhaug.

– Dere har valgt å selge alle boligene til en fastpris på 10 millioner kroner. Hvordan har kjøperne reagert på dette?

– Vi har jo solgt boliger for denne prisen, og vi både håper og tror vi får solgt de øvrige boligene også. Ingen har reagert på at vi har gått ut med fastpris, sier Granhaug.

 

Eneboliger med saltak

Amta har tidligere omtalt byggeprosjektet til i Gylteåsen, og i motsetning til de mange funkishusene som bygges har Granhaug satset på eneboliger med saltak. Hvert av husene er på ca. 200 kvadratmeter fordelt over tre etasjer. Garasjer hører også med til boligene.

– Vi håper og tror at boligprosjektet i Vannverksveien vil stå ferdig sommeren 2020, sier Granhaug.

Se lista hvor det planlegges bygget i Frogn:

Frogn kommune er blitt kritisert for å være for passive når det gjelder boligbygging, men sett over tid er det mange store boligprosjekter på gang. Her er noen av prosjektene som skal realiseres.

 Kolstad-prosjektet: 820 boliger

 Seiersten-Dyrløkke: 1800–2000 boliger

 Haneborgenga: Bygges 50 leiligheter. Kommer ytterligere 60–70 enheter

 Gylte: 28 leiligheter

 Skogveien: 30 leiligheter

Trekanttomta: 30 leiligheter

Ottarsrudgrenda: 25 leiligheter

I tillegg til dette er det flere andre mindre feltutbygger på Skiphelle, ved Ridesenteret (Solon Eiendom), og Heer og Gylteåsen