Det har alltid vært utfordrende å utforme et effektivt brannvern for personer som kan komme i skade for å utløse en brann, og som kanskje ikke er istand til å slokke eller ta vare på seg selv.

Det har nå kommet en interessant rapport om at mobile vanntåkeanlegg kan avhjelpe slike situasjoner.

Det er Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, DSB, som har bestilt rapporten fra Brannlaboratoriet i Trondheim, RISE.

For hvem

Rapporten indikerer risikofaktorer for der det kan være hensiktsmessig å vurdere mobile vanntåkeanlegg. For eksempel kommunale boliger der det er personer med:

  • Nedsatte kognitive evner
  • Nedsatte fysiske funksjonsevner
  • Rus- og alkoholproblemer
  • Røyking
  • Bor alene

Det er spesielt hensiktsmessig hvis flere risikofaktorer er tilstede.

Det frarådes for personer som kan sabotere anlegget.

Hendelser

Tørrkoking oppstod i et helse- og velferdsbygg i Trondheim i 2011. Vanntåkeanlegget ble utløst og slokket brannen. Beboeren sov, men ble vekket av røykvarsleren. Da var brannen allerede slokket.

Det samme bygget ble i 2009 utsatt for en brann som førte til store påkjenninger for beboerne og store materielle skader med en kostnad på 11 millioner kroner. Da installerte kommunen 12 mobile vanntåkeanlegg.

En person sovnet med en glødende sigarett i hånden i en kommunal bolig i Bærum i 2016. Sengen ble antent, men vanntåkeanlegget utløste og slokket brannen, det reddet trolig livet til vedkommende.

Virkemåte

Et mobilt vanntåkeanlegg har en stor flyttbar vanntank. Ved brann utløser en sensor anlegget til å gi en fin spray av vanndråper som er mindre en 1 mm i størrelse. Alt vannet fordamper i slokkingen, og det blir ikke vann til overs som kan gi vannskader.

Et mobilt vanntåkeanlegg kan kobles opp til redningssentral, trygghetsalarmsystemer, vektere o.l. noe som gjør at hjelp mobiliseres i en tidlig fase av en brann.

I rapporten anslåes det at omtrent 600 mobile vanntåkeanlegg er levert i Norge, fordelt på omtrent 50 kommuner. Ingen Follokommuner er blant de nevnte.

Konklusjon

Mobile vanntåkeanlegg kan begrense eller slokke en lokal brann og har stort potensiale til å redde liv og redusere brannskader.

Egnetheten av et mobilt vanntåkeanlegg vurderes i hvert enkelt tilfelle, men bør ifølge rapporten inngå som en del av flere organisatoriske og tekniske tiltak for beboerne.