Krimsaker i november
Krim
4. desember 2017

Vold og innbrudd preget nyhetsbildet i november