Vi må redde fastlegeordningen!

Tuva Moflag og Rita Hirsum Lystad krever strakstiltak for fastlegeordningen

Tuva Moflag og Rita Hirsum Lystad krever strakstiltak for fastlegeordningen Foto:

Av
DEL

LeserinnleggFastlegene er en av grunnpilarene i helsetjenesten ute i kommunen. Fastlegen er personen vi som innbyggere først og fremst forholder oss til, og fastlegen sørger for samarbeid med hjemmetjeneste, NAV, barnevern og andre instanser i kommunen. Fastlegen kjenner oss, familien vår og livshistorien vår. Det er dette langvarige forholdet mellom lege og pasient som er gullet i fastlegeordningen. Nå er vi dessverre bekymret for at dette forholdet kan ta slutt.

Onsdag kom den etterlengtete evalueringen av utfordringene i fastlegeordningen. Det var på høy tid. Arbeiderpartiet har over flere år etterlyst en slik evaluering, og det var opposisjonen som presset den gjennom før KrF gikk inn i regjering. Evalueringen bekrefter de nedslående resultatene vi allerede har hørt om fra fortvilte fastleger i flere år: For få vil bli fastleger, og for mange sier at de ikke klarer å stå i jobben lenger. Rekrutteringssvikt kombinert med at 10 % av fastlegene oppgir at de er i ferd med å forlate jobben, gjør at ordningen rett og slett står i fare for å kollapse.

Nå kreves det strakstiltak for å redde fastlegeordningen, men vi er bekymret for at regjeringspartiene gjennom bompengepartiet allerede har brukt opp handlingsrommet i høstens statsbudsjett. Arbeiderpartiet satte av 700 millioner kroner i årets alternative statsbudsjett for å redde ordningen, men vi ser at det trengs et milliardløft for å løse krisen der vi står nå.

Tre hovedgrep er viktige:

1) 400 rekrutteringsstillinger bidrar til å gi unge leger en enklere vei inn i yrket. I Frogn bør vi se på muligheten for å opprette et kommunalt fastlegekontor. Dette vil både bidra til å lette fastlegekrisen, og heve kvaliteten på kommunale tjenester.

2) Vi må se på oppgavene fastlegene har i dag og lette på trykket for å gjøre arbeidsdagen mer levelig. Nye oppgaver som eksempelvis legeattest for fraværsgrensen kunne vært håndtert annerledes. I Frogn kommune skal vi sørge for at samhandlingen med fastlegene være enkel, slik at legene kan bruke mest mulig tid med pasienten og minst mulig tid på papirarbeid.
Frogn Arbeiderparti fulgte opp i 2018 om å få en sak om fastlegeordningen. Det ble opprettet ny fastlegehjemmel i 2018 og 2019. Frogn Arbeiderparti vil følge opp at det kommer en ny gjennomgang av fastlegeordningen og legedekningen generelt i Frogn i regi av ny kommuneoverlege.

3) Listelengden må fortsatt ned. Når legen har fått et så stort ansvar for hver enkelt pasient, må de har færre pasienter på lista si. Derfor må det flere leger inn i ordningen. Dette krever at regjeringen satser på fastlegene og legger mer penger inn i statsbudsjettet.

Rita Hirsum Lystad, ordførerkandidat i Frogn kommune
Tuva Moflag, stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags