Dette er avtalen mellom samarbeidspartiene

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstres samarbeidsavtale ble signert sent onsdag kveld.