Høyre størst over hele Nesodden, bortsett fra i én valgkrets

Slik fordeler stemmene seg på Nesoddens seks valgkretser: Tangen, Berger, Bjørnemyr, Fjellstrand, Jaer og Myklerud.