Et stort flertall av velgerne mener de globale klimaødeleggelsene absolutt hører hjemme i den lokale valgkampen – og saken er viktig for svært manges partivalg.

Det viser en ny meningsmåling TNS Gallup har gjennomført for Enova, som Dagsavisen har fått tilgang til. Enova er det statlig foretaket som skal fremme miljøvennlig energi.

* 44 prosent sier at energi- og klimaspørsmål er svært eller ganske viktig for deres partivalg.

* 68 prosent mener det er viktig at kommunene utarbeider energi- og klimahandlingsplaner.

* 88 prosent mener det er riktig at kommunene bidrar til å redusere klimautslipp.

Klimaplaner

99 norske kommuner har laget energi- og klimaplaner med Enovas hjelp de siste tre årene. Flere har også gjort det på egen hånd. Ifølge kommunenes organisasjon KS er det mange kommuner som jobber med klimaplaner nå, men ingen har oversikt over antall kommuner som har slike planer.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) synes det er positivt at så mange har planer eller er i gang, men utfordrer resten av kommunene.

– Dette viser at kommunene tar klimaspørsmål på alvor. Målet må være at alle kommuner skal ha en klimahandlingsplan, sier hun til Dagsavisen.

Bjørnøy er også glad for at så mange velgere mener klimaspørsmål er viktige.

– Velgerne ser at mange av løsningene på de globale klimaproblemene er lokale, og det er viktig for deres partivalg i høst, mener hun.

Marsjordre

Enova har fått laget undersøkelsen fordi de støtter kommunenes arbeid med lokale energi- og klimaplaner.

– Et overveldende flertall av velgerne mener det er viktig at kommunene gjør noe med sine klimautslipp. Dette er en klar marsjordre til lokalpolitikerne, fastslår Enova-direktør Eli Arnstad.

Høyre-leder Erna Solberg sa til Dagsavisen tidligere i år at klima er noe lokale politikere kan gjøre lite med. Partiets miljøpolitiske talsmann Børge Brende skriver imidlertid under på et gammelt miljøslagord.

– «Tenke globalt og handle lokalt» er fornuftig i klimapolitikken. Kommunene har en del virkemidler som kan redusere klimagassutslippene, sier Brende.

Også Høyre-nestlederen synes det er svært gledelig at klimaspørsmål er viktig for så mange velgere. Han mener kommuner av en viss størrelse bør ha en klimaplan.

Flest i SV

Meningsmålingen følger kjente partimønstre. Klima er viktig for flest SV-velgere – hele 76 prosent. I motsatt ende mener to av tre Frp-velgere at klimapolitikk er lite viktig lokalt.

Målingen er tatt opp med et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer i slutten av juni. (ANB)