- Folk er mer oppmerksomme på kirkevalget enn tidligere, på tross av at omtalen i media ikke har vært så stor, sier Jan-Helge Ljøstad.

Sammen med Marit Andresen vokter han stemmeurnene for kirkevalget i Nordre Frogn valgkrets på Dal skole.

Økt interesse i år

Amta har tatt en uformell stikkprøve av interessen for kirkevalg på Dyrløkkeåsen skole og Dal skole.

I begge stemmelokalene kunne Amta observere at ganske mange velgere gikk innom kirkevalget etter at de var ferdige med det politiske valget.

Inntrykket gjennom en kort periode mandag formiddag tilsier at det vil bli en oppslutning om kirkevalg som slår alle tidligere rekorder.

Noen glemmer det

Amta traff imidlertid folk på vei til bilen som fortalte at de ikke hadde lagt merke til kirkevalget og at ingen hadde snakket om det.

- Jeg tror det ville blitt mangedobbelt stemming ved kirkevalget hvis de som tar imot konvoluttene om partiene hadde nevnt at det finnes et kirkevalg i korridoren på vei ut, sier en av dem, og legger til at det er uaktuelt for henne å snu for å avlegge kirkestemme.

- Så viktig er ikke kirkevalget, sier damen, som ikke ønsker navnet sitt i avisa.

På Dal skole treffer Amta Kjersti Dahl, som hadde bestemt seg for å delta i kirkevalget for aller første gang.

Jan Helge Ljøstad og Marit Andresen ga henne god veiledning om hensikten med kirkevalget og hva de to listene dreide seg om.

Deretter var valget enkelt, synes Dahl.