Totalt avla 1524 velgere sin stemme i Drøbak og Frogn, noe som ga en valgdeltakelse på 16,1 prosent, mot forrige kirkevalgs 8 prosent. Dermed stemte dobbelt så mange frogninger ved årest kirkevalg.

I Drøbak og Frogn er følgende personer valgt inn i menighetsrådet de kommende fire årene: Kåre Grumstad, Hege Kristoffersen Solberg, Oddrun Bøhlerengen, Elin Henriksen Billing, Kate Irene Høyem og Morten Tvedt.

Av disse har tre tidligere sagt til Amta at de er for likekjønnsvigsel i kirken, både Kåre Grumstad, Hege Kristoffersen Solberg og Elin Henriksen Billing sier klart ja! Oddrun Bøhlerengen er usikker, mens Morten Tvedt er mot.

Varamedlemmer er Jorunn Bakken, Reidar Stenset, Jorunn Holter, Geir Åge Sneis og Jannicke Sandal.

Samtlige varamedlemmer er for likekjønnsvigsel i kirken.

Det er dermed et sterkt flertall som sier ja til et LHBT-personer kan gifte seg i kirken!

Stemmene fra bispedømmerådsvalget telles sentralt for hele bispedømmet, så resultatene herfra kommer senere. Stemmene fra kirkevalget på Nesodden telles ferdig i løpet av uken.