Torsdag kveld skrev Nesodden Arbeiderparti (Ap), Høyre (H) og Miljøpartiet de Grønne (MdG) under på en samarbeidsavtale mellom de tre partiene.

Nå kan vi med sikkerhet si at Nina Sandberg (Ap) er Nesoddens ordfører de neste fire årene, med Erik Adland (H) som varaordfører.

– Det har vært viktig å være lydhør til hva folk sier. Samarbeidet består av de tre største partiene, med MdG som har gått veldig opp, sier Nina Sandberg.

Den ingåtte avtalen inneholder blant annet 15 punkter med veiledende saker som de skal jobbe for sammen, og det grønne perspektivet går igjen i nesten alle punktene.

– Dette samarbeidet var uventet, og ikke det første vi tenkte på. Vi har gått til valg på at vi skal ha en grønn omstilling, og det var avgjørende for oss at vi får gjennomslag for vår politikk ved et eventuelt samarbeid. Nå har vi hatt en god dialog, og kommet fram til disse punktene som er en forsikring for oss, sier Øyvind Solum (MdG).

– Arbeiderpartiet og Høyre kunne inngått samarbeid alene, men med MdG på laget får vi en grønn spydspiss, sier Sandberg.

– MdG får mer uttelling nå enn om de hadde stått alene, sier Erik Adland (H).

Det første punktet lyder: «Klimaregnskap og årligebærekraftsrapporter som prioriteres og som danner grunnlag for utforming og justeringer av politikk». Partiene er også enige om å «redusere Nesoddens klimautslipp med 40% innen 2020».

– Dette samarbeidet er ganske unikt. Jeg har ikke sett noen andre kommuner som har samme koalisjon, sier Adland.