Nesodden: – Med en stemmes overvekt frafalt fylkesutvalget innsigelsen, og det er veldig bra og det er vi veldig glad for, framholdt Aps ordfører Truls Wickholm, da han orienterte det siste formannskapet før ferien om utviklingen i saken om øvre forvaltningsnivåers syn på Nesoddens nye kommuneplan.

Håper hun forstår

Ordfører forklarte videre om framdriften i saken:

– Vi anser at det er Akershus og Oslo som har laget den regionale areal- og transportplan, og når de da frafaller innsigelsen om at Fagerstrand kan utvikles som sentrum i sør, så kan vi ikke lenger skjønne at Statens vegvesen kan opprettholde innsigelsen. Jeg har forsøkt å komme i kontakt med fylkesmannen, men hun har vært opptatt med statsbesøk fra Sør-Korea og torsdag er hun på reisefot.

Men Wickholm gir seg selvsagt ikke før han får Svarstad Haugland i tale:

– Hun vil være tilbake på kontoret fredag, så da vil jeg i hvert fall prate med henne, for å avklare prosessen videre. Aller helst vil vi gjerne møte dem før kommunestyret kommende onsdag, men det er mulig det blir litt tight. Men dersom vi klarer det før kommunestyremøtet vi har satt opp i august, vil det være utrolig bra slik at nettopp Nesodden kommunestyre som kjenner kommuneplanen kan forholde seg til resultatet som kommer fra fylkesmannen.

Ordfører oppsummerte optimistisk:

– Slik jeg ser det nå, så burde det ikke være noen grunn til at dette skulle gå videre til departementet fordi fylket har tatt den beslutningen som de har tatt.

 

Betinget seier

Fylkesutvalget støttet altså Nesoddens løsning med knappest mulig flertall med sju mot seks stemmer. Det var MDG, SV, Ap, Frp og Sp som støttet Nesoddens arealplan som etter mekling fordeler utbyggingen med 45 prosent på Tangen, 35 prosent på Fagerstrand og 20 prosent på resterende grender. Mens Høyre, Venstre og KrF stemte imot. Det at Akershus Høyre gikk imot Høyre på halvøya, fikk Torbjørn Sætre til å uttrykke skuffelse i formannskapet:

– Det er jo godt kjent hva Nesodden Høyre mener om planen, så vi kan bare beklage at våre partifeller i fylkesutvalget ikke så seg tjent med å støtte vårt syn. Jeg vet ikke hvor kommunikasjonen har sviktet, men jeg vil i hvert fall takke de partiene som bidro til at saken fikk det utfallet den fikk, sa Sætre.

Den eneste av formannskapets medlemmer som også sitter i fylkesutvalget er MDGs Øyvind Solum som var fornøyd med utfallet selv om han er en smule kritisk:

– MDG er altså fortsatt kritisk til mange av grepene i kommuneplanen, men innsigelsene rettet seg likevel ikke mot det. Snarere ville det bli sånn at om Nesodden ikke fikk medhold her, så ville det bli fordi man ønsket at enda mer skulle bygges på Tangen. Heldigvis fikk ikke det flertall. Presset mot Tangen er allerede i største laget. Nå har vi i større grad mulighet til å spre noe av veksten, og også ta i bruk industritomten etter Statoil.

 

Begrenset bygging

Men Solum vil naturligvis begrense veksten:

– Vi mener fortsatt at den totale utbyggingstakten bør ned. Vi mener også at det må satses mer på infrastruktur for vann, og at vi i større grad kan klare oss med løsninger i egen kommune. Vi ønsker å løfte en diskusjon om dette i tiden framover. Det er ikke holdbart at vi ikke skal ha nok vann til vanning om sommeren er tørr, og at vi i verste fall heller ikke skal ha drikkevann.

SVs Claudia Behrens er glad for at partifellen støttet Nesodden i fylkesutvalget, og hun håper i likhet med ordfører at dette fører helt fram til målet:

– Jeg håper at fylkesmannen lytter til fylkesutvalget og trekker innsigelsen. I tillegg håper jeg at veivesenet trekker innsigelsen sin. Dette vil føre til mindre utbyggingspress på Tangen, og muliggjør en utvikling av Fagerstrand.

Men som Solum, vil Behrens begrense boligbyggingen:

– Vi ønsker ikke å realisere alle boliger som er sonet til bolig på Fagerstrand nå, men derimot en styrt utvikling som fører til bedre infrastruktur på Fagerstrand, blant annet med en båtforbindelse til Oslo.