Flere er uten vann i Drøbak

Hovedledning som forsyner vann til beboere i Vardeveien i Drøbak, har røket.