Vannhavari hos Havaristen

Hos Havaristen selges ofte varer fra butikker som har fått vann- eller røykskader. Nå har de selv opplevd oversvømmelse. Uværet i natt førte til at vannet flommet.