FOLLO: Siden det ble tillatt å bruke vannscooter fra juli 2013, har salget av vannscooter skutt i været. Salget har økt med 50 prosent, fra 700 i 2014 til 1.400 i 2015, ifølge båtbransjeforbundet Norboat.

Ifølge forbundet øker salget mest på Østlandet og Sørlandet.

Firmaet BRP Norway, som står for rundt 80 prosent av totalmarkedet for vannscooter i Norges sier til NTB at salgstallet ligger på samme nivå hittil i år som i fjor.

I 2013 ble forbudet mot bruk av vannscooter erstattet med en ordning hvor bruk av vannscootere er tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.

Regjeringen tar sikte på å sende et høringsforslag om opphevelse av vannscooterforskriften over sommeren. I praksis betyr en avvikling av regelverket en sidestilling av vannscooter og fritidsbåt.

Økning i anmeldelser

– Vi har merket at det har blitt mye mer kjøring. Hittil i år har vi registrert seks anmeldelser for ulovlig ferdsel med vannscooter utenfor kysten av Østfold. Det er en økning fra tidligere sesonger, forklarer politibetjent Jon Helge Holte i Øst politidistrikt, til NTB.

Politiet i Østfold, som er en del av Øst politidistrikt, er et av de få i Sør-Norge som opplyser til NTB at de har registrert en økning i antall anmeldelser.

Om sommeren patruljerer politiet i Østfold skjærgården fra svenskegrensen og til Son. Av dem som blir stoppet av politiet på vannscooter, er det flest ved Hvaler, opplyser Holte.

– Det er nesten ingen steder det er lov å kjøre med vannscooter i området. Det er bare på to steder ved innersiden det er lovlig. Problemet er at folk ikke setter seg godt nok inn i regelverket, understreker han.

Myter

Norges Vannscooterforbund jobber for at vannscooteren skal sidestilles med vanlige fritidsbåter og at forskriften som begrenser ferdselen skal fjernes.

– Hvis du ser på de ulike sjøkartene for vannscootere og sammenligner det med tillatelser for øvrig båttrafikk, så er de diskriminerende. Du kan kjøre et tankskip gjennom nasjonalparken, men ikke en vannscooter, som har et forbruk på 7,3 liter i timen, påpeker leder Lars Erik Bakke i Norges Vannscooterforbund.

Han mener folk flest mangler kunnskap om de nye vannscooterne.

– Det er en del myter. Modellene fra rundt 2010 med firetaktsmotor og fram til i dag har et helt annet støynivå, enn de gamle. De er også mer miljøvennlige, forklarer Bakke.

Søndag arrangerer forbundet en politisk markering. Mellom 50 og 100 personer kjører vannscootere fra Drøbak til Kongen Marina i Oslo, hvor det skal holdes en appell klokken 15.