- Forbudet mot vannscootere har vært en fin måte å skjerme badende og friluftslivet langs kysten. Vannscooter er ikke en småbåt, det er et leketøy. Vi mener at lek med vannscooter ikke skal foregå i skjærgården, uttalte Maren Esmark i Naturvernforbundet til Bergens Tidende. I Bergen har nemlig Naturvernforbundets kampanje fått vind i seilene, og ordførerens innboks er full av henvendelser fra bergensere som ønsker å forby vannscooter-kjøring.

I indre Oslofjord foregår det nå et arbeid på tvers av kommunegrenser for å komme frem til lokale regler om vannscooter-kjøring. Da nasjonal forskrift om forbud mot vannscootere ble fjernet 19. mai hadde Nesodden kommune allerede vært på ballen siden februar.

Nesoddens ordfører Nina Sandberg (Ap)er godt i gang med kampen mot vannscooter-kjøring i farvannene rundt halvøya, og gikk tidlig i bresjen for å få på plass et samarbeid med alle nabokommuner om felles regler for vannscooter-kjøring i indre Oslofjord. Frogn, Oppegård, Oslo, Bærum, Asker, Røyken og Hurum er invitert til samarbeidet.

- Det er åpenbart at det trengs regulering. Folk sier jo iblant at politikerne ligger bakpå, "må det skje en alvorlig ulykke før det blir gjort noe", så det er viktig for oss å være på denne saken. Det er veldig mye folk som holder til nærme vannet i indre Oslofjord, så hensyn til annet friluftsliv og sikkerhet er viktige temaer, i tillegg til miljøaspektet, sier Sandberg til Amta.

- Vi gjorde et politisk vedtak allerede i slutten av juni og vedtok et utkast, og saken er nå ute på høring i seks uker. Når vi får høringssvarene vil det kunne bli fattet et endelig vedtak, forklarer Sandberg. Høringsperioden er fra 11. juli til 22. august, så fra slutten av august vil saken kunne bli endelig behandlet. Et eventuelt forbud mot vannscooter, eller en streng lokal regulering, vil dermed ikke få noen innvirkning på denne sesongen.

- Jeg vil også si meg enig i Redningsselskapet sitt forslag, om et eget serfikat på for eksempel vannscootere og andre fartøy som går fort til vanns. Et slags fartsserfikat, kan man kanskje kalle det, sier Sandberg.

Forslaget som nå er ute på høring fra Nesodden kommune er at vannscooter-kjøring nærmere land enn 400 meter skal forbys, med unntak av nødvendige transportetapper for å komme ut i lovlig farvann. På de nødvendige transportetappene skal det ikke være lov å kjøre raskere enn 5 knop, eller å "leke seg" (hoppe på bølger, kjøre i sikksakk etc.). For innsjøer og vassdrag er det foreslått forbud når man er nærmere land enn 500 meter.

Les også leserbrev fra Rasmus Hansson (MDG) og Tore Henning Larsen, som er henholdsvis for og mot forbud mot vannscooter-kjøring.

Odd Haktor Slåke, ordfører for Høyre i Frogn, har mottatt kun en henvendelse via Naturvernforbundets kampanje - Bergen kommune har til sammenligning mottatt 97 henvendelser via kampanjen. Slåke tror det er to årsaker til at det har vært stille i hans innboks: At Frogn kommune allerede har uttalt at de er på saken, og at det er relativt liten lokal motvilje mot vannscootere.

- Jeg bor jo sånn at jeg ser mye av fjorden, omtrent fra Moss til Asker, og kan ikke si at jeg har sett noe særlig uvettig kjøring med vannscooter. Jeg har sett noe kjøring med småbåter som ikke har vært så bra, men de jeg har sett på vannscooter har holdt god avstand til land og heller ikke kjørt voldsomt fort, forteller Slåke.

- Nye regler vil ikke kunne gjelde før fra neste sesong uansett på grunn av høringsfrister og saksbehandlingstid, så vi vil behandle saken nærmere til høsten. Vi tenker at det uansett er lurt å se an og vurdere saken grundig når denne sommersesongen er over, og det har jeg inntrykk av at de fleste ordførerne i de andre kommunene i indre Oslofjord er enige i, sier Slåke.

- Foreløpig gjelder det en generell regel om at hvis man er nærmere land enn 150 meter så skal ikke farten overstige 5 knop, det gjelder både for vannscootere og for båter. Når denne sommeren er over vil vi ta en vurdering. Har man vært plaget av støy og fart? Jeg tenker at det er logisk å forhøre seg med politi og med redningsskøyta for innspill, samt de som driver båthavner, båtforeninger og slikt, sier Slåke.

Ordfører Slåke avslutter med en generell oppfordring til alle som ferdes på vannet:

- Hensyn og aktsomhet er viktig, ikke la "fartsmonsteret" få herredømme over deg!

Les også: - Vannscootere har et ufortjent dårlig rykte.

Se bildegalleri fra demonstrasjon i Drøbak for vannscootere i fjor.