Faren for jordskred og flom øker i Sør-Norge

Vannmetningen i jorda er nå så høy flere steder at det er en reell fare for jordskred.

Vannmetningen i jorda er nå så høy flere steder at det er en reell fare for jordskred. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

NVE`s varsel for skred- og flomfare er nå på gult nivå for Østlandet.

DEL

Østlandet: Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, nå som våren virkelig har bekreftet sin ankomst her på Østlandet.

Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Derfor øker faren for jord- og flomskred gradvis. Bratte skråninger, bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Det skriver NVE (Norges vassdrags- og Energidirektorat) på varsom.no.

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli berørt.

Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger.

Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger.

Direktoratet har gode råd: Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Det anbefales å rense dreneringsveier og stikkrenner slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken