For fem år siden tok kommunen veilysansvaret tilbake. Siden har de meldt om «begrensede ressurser til å gjennomføre vedlikehold»

For å spare en million kroner vedtok politikerne våren 2013 å avvikle driften av veilys på velveier, og legge ansvaret langs privatveiene over på veilagene.