Gå til sidens hovedinnhold

Velgerne taper når den politiske ledelsen ikke ønsker saklig kritikk velkommen

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Jeg skrev i forrige uke et leserinnlegg om demokrati og hvordan det praktiseres etter et valg. Det jeg tar opp der diskuteres nå i hele landet. Det er svært aktuelt, også på Nesodden. Og jeg synes det er rart og synd at ikke den politiske ledelsen på Nesodden ønsker reflekterte innspill velkommen. Politisk ledelse skal og bør ønske saklig kritikk. Også når de føler seg truffet av den kritikken.

Jeg er ikke Rødt-politiker slik det blir forsøkt fremstilt av noen. Og jeg har ikke oversikt over hva slags initiativ Rødt har tatt til samtaler etter valget, om det har vært samtaler eller hva eventuelle samtaler har inneholdt. Jeg har engasjert meg i en valgkamp, for første gang, og vært «listefyll» for Rødt, skrevet litt, debattert på Facebook, og stått på stand en gang. Jeg er en politisk engasjert innbygger. Det burde vel være positivt? Og jeg skriver som engasjert innbygger også. Det synes jeg ikke bør blandes sammen med at jeg har bidratt i valgkampen for Rødt denne gangen.

Selv om det er blitt vanlig med allianser og «bakromspolitikk» blant politikerne, så er jeg ingen tilhenger av det. Og det er ikke riktig slik det blir fremstilt, at allianser er nødvendige eller at det haster med å få på plass verv. Det er ikke sant, det er kun en praksis. Og det er en praksis som ikke gagner velgerne.

Nå er valget over, og jeg reagerer som velger på hvordan «yrkespolitikerne» sin forståelse av og kunnskap om demokrati er. Fler er blitt fornærmet av innlegget mitt, og det er overraskende for meg og ikke noe godt tegn. Og jeg reagerer også på hvor lite de som nå har fordelt sentrale verv prematurt, ser ut til å ha forstått av viktige signaler fra store velgergrupper. Og ikke minst av sin egen velgermasse.

Jeg håper vi får mye mer fokus på hvordan demokrati praktiseres fremover. Så vi unngår at slik valgteknisk praksis fremstilles feilaktig som viktig eller nødvendig når det motsatte er tilfellet. Den blir jo ikke mer riktig fordi enkelte «yrkespolitikere» har lært seg den godt og foretrekker den. Ingen partier burde støtte opp om eller drive slik praksis, mener jeg.

Jeg tenker slik praksis er skadelig for demokratiet fordi det hindrer å bruke tid til viktig refleksjon over valgresultatet, som velgerne selvsagt fortjener at politikere gjør. Og hindrer også fri, åpen debatt om fordeling av verv og posisjoner i et samlet kommunestyre. Og i dette tilfellet er det også å unnlate å ta inn over seg at velgerne har gitt tydelig signal om at en forhånds annonserte parti allianse ikke er ønsket av flertallet av velgerne. Å tolke resultatet på Nesodden annerledes enn det er i beste fall et tvilsomt politisk «kunststykke», tenker jeg. Det forandrer ingenting å inkludere enda et parti som gikk tilbake i den alliansen.

Og man burde ikke tviholde på en konstellasjon som flertallet av velgerne har stemt ned, tenker jeg. Da setter man seg heller ned, som voksne folk, og tenker en stund. Og snakker sammen, med alle. På hva valgresultatet forteller, og hva som er mest respektfullt overfor velgerne først og fremst. Men slik er ikke den praksisen de fleste velger seg i dag, dessverre.

Det som har skjedd nå rett etter valget er en valgteknisk praksis, som kan velges, for å sikre seg posisjoner, og ofte også mer makt enn valgresultatet tilsier, ingenting annet. Og det er ikke hastverk overhodet med å få på plass viktige verv. 2. oktober skal kommunestyret gjøre disse valgene. Det er ikke slik at alt må ligge klart før det. Det er praksis, og ingen regel laget ut fra respekt for noen andre enn politikerne selv. Jeg tror ikke velgerne har noe som helst behov for å vite to dager etter valget hvem ordføreren blir. For min del kunne de helst tatt seg god tid til slike viktige avgjørelser, ut av respekt for velgerne. Og det kan de, hvis de vil.

Nesodden politiske ledelse burde være glad de har innbyggere som er engasjert i demokrati og hvordan det praktiseres. Jeg har til og med blitt forsøkt uthengt som «populist» i dette, og det er jeg jo ikke. Da er det mange valg analytikere rundt om i landet som må defineres som populister nå.

Jeg er jo heller ikke «partilojalist». Og det er et viktig poeng her. Jeg har vurdert å stemme SV, de har jo på papiret nesten den samme politikken som Rødt. Og jeg har tidligere vært medlem av MDG på Nesodden, men byttet fordi jeg synes Rødt adresserer årsakene til miljøødeleggelser i større grad og med større kraft. Det er mange som meg, som sympatiserer med flere partiers politikk. Og når partilederne snakker om «respekt for egne velgere», bør de ikke glemme at det ikke er så enkelt som de fremstiller dette.

Fordi veldig mange velgere er ikke sterkt lojale til et bestemt parti. Jeg har for eksempel tatt til ordet for mer samarbeid mellom SV og Rødt i valgkampen. Og tenker det er synd den politiske ledelsen, især i SV på Nesodden, ikke ser at partiene har sterkt overlappende velgermasser, og at de dermed ignorerer store deler av sin egen velgermasse ved å ikke ønske større samarbeid og fremsnakking av hverandre. Dersom SVs ledelse hadde fokusert mer på egen velgermasse, og forstått dem bedre, så hadde de kanskje også unngått at SV gikk tilbake i valget. Det samme gjelder selvsagt AP, som opplevde stor velgerflukt, over hele landet. Den burde de reflektere over hva skyldes. De har jo også overlappende velgermasse med flere andre partier, deriblant Rødt.

Og jeg mener det er veldig viktig at det fokuseres på folkeopplysning om demokrati fremover både for kommunestyre representanter, i partienes lokallag og befolkningen for øvrig. Det er viktig for demokratiet. Et velfungerende demokrati forutsetter en opplyst befolkning og politikere som setter hensynet til velgerne og valgresultatet først.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.