Vender tilbake til Håøya: – Det kan bli en rekordsommer i paradis

– Da vi forlot Håøya etter sommeren i fjor, viste vi ikke om vi skulle tilbake. Det var tungt, men vi trøstet oss med at vi over årene har bidratt med mye som har vært positivt for øya, forteller Helge Haugen, geitebonden som har drevet med seterdrift på Håøya siden 2014.