Koronatiden har gjort noe med oss. Istedenfor møtepunktene vi tidligere har tatt som en selvfølge, har vi isteden vært tvunget til å holdt avstand, dekket oss til med masker og holdt oss til vår egen kohort. Hjemmekontor, hjemmeskole, nedstengte felles arenaer og minimal kontakt med venner og familie har vært hverdagen i altfor lang tid.

Vi er blitt frarøvet det direkte, åpne og tillitsfulle møte mellom oss. Vi er blitt frarøvet vanlige rutiner og faste sosiale møtepunkter.

Omkostningene

Det har vært nødvendig, men omkostningene har vært store. Særlig har det rammet de som bor alene og de som hadde det vanskelig i utgangspunktet.

Undersøkelser viser at langt flere har opplevd hverdagen som psykisk belastende, flere er deprimerte, angstlidelser har økt og flere opplever spiseforstyrrelser.

Mental helse rapporterer at de har hatt en økning på 1700 henvendelser i 2020 sett i forhold til 2019, alle relatert til tanker om å avslutte livet. Fra juni til oktober økte antall henvendelser som handlet om depresjon med 30 %.

Hva nå?

Å åpne opp samfunnet er ikke bare enkelt. Mange er fortsatt engstelige for å bli rammet av ukjente mutasjoner av viruset. Mange eldre har blitt mer skrøpelige; daglige rutiner med trening, handleturer og besøk fra venner og familie har vært fraværende. Mange er usikre på om det er mulig å reetablere gamle relasjoner. Og aller verst, – altfor mange kjenner på den grunnleggende ensomheten og stiller spørsmål om de i det hele tatt betyr noe.

Realiteten er at mange flere av oss sliter med psykiske utfordringer, også her på Nesodden og i Frogn. Det gjelder der du er!

Fellesskap

Å kjenne seg som en del av et fellesskap, gir oss en god følelse av å bety noe. Å ha et godt nettverk bidrar til motstandskraft om livet krøller seg til. Å ha noen å snakke med er avgjørende. Sosial støtte er rett og slett forebyggende, og øker sjansen for å få ekstern hjelp om det trengs. Derfor, vær litt ekstra oppmerksom.

Bruk tid til å ta kontakt med en gammel venn, ta deg litt tid når dere møtes på butikken, spør hvordan den andre har det.

Hold fokus på å være til stede i øyeblikket. Ta deg tid til å lytte og til å følge opp.

En annerledes dugnad

Jeg tror vi står overfor en stor og annerledes dugnad i tiden som kommer- en reetablerings og inkluderingsdugnad.

Igjen skal vi få møte hverandre som hele mennesker. Vi skal få møte den andres blikk med tillit, se den andres skikkelse og fornemme den andres kroppsspråk uten bekymring for smitte. Vi skal møtes med et smil uten maske.

Mange av oss trenger en ny forsikring og en bekreftelse på at vi er viktige for noen, at vi betyr noe og at vi på nytt blir inkludert i fellesskapet.

Derfor er rådene fra verdensdagen for psykisk helse 2021 så viktige:

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.