En kompetent lærer er den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring, utvikling og trivsel. Likevel – er ikke lærertittelen eller yrkesutøvelsen som lærer beskyttet slik som hos andre profesjoner; elektrikere, leger, sykepleiere og psykologer. Alle kan kalle seg lærer dersom de er ansatt i lærerstillinger. I en tid med stor lærermangel, er det derfor et paradoks at kommunene avstår fra å gjøre noe med det åpenbare, lærernes lønns- og arbeidsvilkår, for å øke rekrutteringen. Kommunene tilsetter i stedet andre.

Så hvem er disse andre? Noen har kun fullført videregående skole, andre har høyere utdanning, men fra andre studier. Felles for disse er at de ikke har lærutdanning. Likevel får de undervise, følge opp elevene faglig og sosialt, gi elevene vurderinger og karakterer, utvikle nye læreplaner sammen med sine kolleger og mange får den særlig ansvarsfulle oppgaven som kontaktlærer.

Alle elever rammes når de ikke har lærere med lærerutdanning, når de ikke blir sett og møtt der de er. Særlig hardt rammes barn og unge som ikke har foreldre som kan kompensere for mangelfull undervisning og oppfølging på skolen. Elever som likevel klarer seg bra, kunne ofte ha fått til enda mer faglig og hatt det bedre på skolen med en kvalifisert lærer som kan møte dem der de er. Utdanningsforbundet mener alle elever i skolen fortjener at kommunene ansetter lærerutdannede lærere i alle timer.

De fleste av oss skjønner at man må være kvalifisert for å jobbe som sykepleier eller lege. Men for opplæringen, for skolen og for elevene snakkes det for lite om hva vi risikerer når kommunene ansetter «lærere» som ikke er utdannet til jobben sin. Her på Nesodden mener vi at elevene fortjener å trives i dag og glede seg til i morgen slik som våre politikere har vedtatt i kommunens overordnede opplæringsplan.

For enkeltelevene som rammes kan konsekvensene bli store og alvorlige. Det uroer oss som lærere, men det burde også uroe KS og de som gir KS sitt mandat mer enn det tilsynelatende gjør.