- Vi finner en større mening med livet med mindfulness og positiv psykologi

Av

Gunvor Marie Dyrdal, psykolog og førsteamensis i psykolog og mindfulness ved NTNU, løfter fram at mindfulness er et perspektiv, en måte å møte seg selv og virkeligheten sin på.