Onsdag 14. desember behandlet og vedtok kommunestyret på Nesodden budsjettet for 2023. Høyre la frem et alternativt budsjett sammen med KrF og FrP som, ikke overraskende, ble nedstemt. Det synes vi selvsagt er synd, ettersom vårt forslag inneholdt en betydelig styrking av barnehage og skole.

Vi foreslo blant annet moderate innsparinger i administrasjonen for å kunne kjøpe inn læremidler og styrke spesialpedagogikken. For Høyre er en god barnehage og skole en investering i fremtiden, og – ikke minst – god sosialpolitikk. Vi vet at de som dropper ut av utdanningen sin har større sannsynlighet for å ikke komme seg i jobb. Og den største ulikheten i Norge er mellom de som er i og utenfor arbeidslivet. Ved å satse på utdanning kan man dermed forebygge fattigdom og forskjeller.

På grunn av krigen i Europa, økte priser og stigende renter, tok Høyre initiativ til et felles budsjett med de andre partiene. Vi gjorde dette fordi vi trodde vi var enige om å prioritere kommunens viktigste tjenester og omfordele innenfor den eksisterende budsjettrammen. Dette fikk vi dessverre ikke til, fordi de politiske forskjellene var større enn antatt.

Mens posisjonen øker de samlede utgiftene i en tid der vi bør være varsomme med pengebruken, foreslo Hørye, KrF og FrP å flytte penger fra administrasjon til barnehage, skole, eldreomsorg og frivillighet, som posisjonen ikke prioriterer i like stor grad.

Vårt alternative budsjett er et uttrykk for at det finnes en annen politisk kurs på Nesodden enn den posisjonen har staket ut. Vi prioriterer det viktigste først, og bruker ikke overskuddspenger for å finansiere tiltakene våre.

Når det er sagt, har det også kommet noe positivt ut av denne prosessen. Vi er fornøyde med at Venstre fikk gjennomslag for å opprette et «landsbyfond» i posisjonens budsjett, altså en pott med penger som frivilligheten kan søke om penger fra. Det er veldig bra i en tid der vi må spille på lag med frivilligheten.

I tillegg er vi kjempeglade for at vårt verbalforslag om et prøveprosjekt med rusreform ble vedtatt, dog med knapp margin. Selv om den nasjonale rusreformen ble nedstemt i fjor, kan vi få til viktige endringer lokalt. Høyre mener at rusavhengige må få hjelp, ikke straff.

Vi har hatt mange gode samtaler med de andre partiene gjennom budsjettprosessen. Jeg håper at vi kan samarbeide mer på tvers av partier i tiden fremover, og etter valget i 2023. Ved å samarbeide og trekke i samme retning, kan vi gjøre store fremskritt på Nesodden.