En gang i tiden var Oslofjorden blant Norges mest artsrike fjorder. I dag er dessverre situasjonen en helt annen. Fisk og blåskjell forsvinner, sjøfugler dør av underernæring og utbrudd av kjøttetende bakterier gjør det direkte helsefarlig å bade langs enkelte strender.

Oslofjorden er dermed, sagt med andre ord, svært syk, men heldigvis ikke død! Om alle gode krefter handler raskt og trekker i samme retning, kan fjorden reddes. Høyre, som et konservativt klimaparti, vil bidra til at arbeidet for en sunnere fjord – både på regionalt og lokalt nivå – intensiveres.

På Viken Høyres årsmøte ble det vedtatt en offensiv resolusjon med flere tiltak for å forbedre fjordens tilstand. Denne inneholder blant annet forslag til hvordan frivilligheten kan styrkes, avrenningen fra landbruket kan stanses og hvordan man kan begrense mengden kloakkutslipp i fjorden.

Selv om fylkeskommunen er en viktig aktør i arbeidet med Oslofjorden, må også kommunene som grenser til fjorden bidra. Det gjelder selvsagt også Nesodden, som har Oslofjorden som nærmeste nabo både i øst og vest.

Høyre vil blant annet etterspørre mer informasjon om kommunenes arbeid med å redusere utslipp til fjorden, herunder kvaliteten på renseanlegget på Fagerstrand og avløpssystemet som frakter kloakk ut av kommunen. Det er viktig at dette er dimensjonert for den planlagte utbyggingen på Nesodden, og overvann som følge av økt nedbør. Dernest bør det vurderes å etablere et tettere nettverk av tømmestasjoner langs kystlinjen, og innføring av lokale ordninger som gjør det enklere for frivillige å rydde opp avfall i fjorden, eksempelvis ved at kommunen tilbyr gratis henting og deponering.

Oslofjordens utfordringer må tas på alvor. Som født og oppvokst på Nesodden, har sjø, båt og bading vært en naturlig del av oppveksten, og noe av det jeg har satt mest pris på. For at også framtidige generasjoner skal kunne nyte sjøen slik jeg har fått lov til, må arbeidet med å redde Oslofjorden trappes opp. Høyre er klare for å gjøre vår del av jobben.