I forrige uke var jeg på mitt lokale testsenter for å ta en PCR-test. Det ble en rystende opplevelse. I løpet av den korte ventetiden ble jeg vitne til at flere barn ble holdt fast av foreldrene, imens de gråtende forsøkte å motsette seg testingen utført av personell. Dette er fullstendig uakseptabelt.

På FHI sine hjemmesider understrekes viktigheten av å sikre at barn ikke opplever testingen som tvang. Det står eksplisitt i koronaforskriften at barn under 16 år i smittekarantene ikke skal testes dersom det er uforholdsmessig krevende. Hvorfor i all verden holder vi på med dette likevel?

Bruk av tvang mot barn for å gjennomføre undersøkelser og medisinske prosedyrer er et omstridt, men likevel lite omtalt tema. Barn på sykehus har utrolig nok ingen lover som beskytter dem mot tvangsbruk. Som organisasjonen Løvemammaene påpeker, er det derfor svært viktig at foreldre er klar over sine bruker- og foreldrerettigheter, slik at de våger å sette foten ned.

«Hvorfor i all verden holder vi på med dette?»

I en artikkel i tidsskriftet Sykepleien skriver Edel Jannecke Svendsen at innholdet i tvangsbegrepet kan være ulikt. Nettopp derfor kan vi ikke overlate definisjonen til skjønnsmessige vurderinger foretatt av bekymrede enkeltpersoner. Som Svendsen skriver, kan tvang påføre barn psykiske, sosiale og utviklingsmessige belastninger. Tvang kan gi angst for sykehus, angst generelt og nedsatt evne til å danne tillitsfulle relasjoner. Det er også påvist forsinket utvikling i språk og tale hos barn som har vært utsatt for tvang.

Kanskje er det ikke mulig å komme helt utenom tvang i medisinsk behandling av barn, men det bør kun benyttes som siste utvei. Står liv og helse i fare, må vi selvfølgelig gjøre alt vi kan for å være de trygge voksne som vet bedre. Dette er ikke en slik situasjon.

I Dagsnytt 18 onsdag kveld sa direktør i FHI Camilla Stoltenberg at: «Vi ønsker nå at folk faktisk skal bli smittet, fordi det vil bidra til å bedre immuniteten i befolkningen sammen med fortsatt vaksinasjon». Risikoen for innleggelse er lavere samtidig som smittetallene går opp. Det anses ikke lenger mulig å stanse smittebølgen, men det siktes mot å bremse den med minst mulig inngripende tiltak.

Å utsette barn for tvang er et særdeles inngripende tiltak. Det må umiddelbart sørges for at personell ved landets testsentre oppdateres om gjeldende retningslinjer, slik at barna skånes.