– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Frogn og på Nesodden å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Mattias Mellquist i Akershus Amtstidende.

Alle lokalaviser i Amedia-konsernet skal dele ut penger. Til sammen utgjør det 25 millioner kroner.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Amta ut 300.000 kroner til foreninger og organisasjoner i Frogn og på Nesodden.

Vi inviterer derfor nå lokale lag og foreninger til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.

Søknadsfristen er 1. mars.

Vi vil ha mange søknader

De forrige gangene vi har delt ut midler, har det vært stor interesse. Redaktør Mattias Mellquist regner med at det samme vil skje denne gangen, og at det vil komme inn mange søknader

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Mellquist.


Pengestøtten fra Amta inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia.

Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Slik foregår det

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen:

«Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Dette er medlemmene i juryen: Sverre Jentoft Bratlie (ekstern), Mariann Leines Dahle (journalist), Magnus Kjøren Berg (journalist), Rikke Jeppsson (nyhetsredaktør) og Mattias Mellquist (ansvarlig redaktør).

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Disse har fått penger tidligere

Når Amta har delt ut tidligere år, er det til svært glade mottakere.

Blant annet fikk Frogn kommune 45.000 kroner i 2022 til å restaurere gapahuk og bålplass. Det var til stor glede for blant annet Heer barnehage, som offisielt fikk åpne gapahuken for aller første gang i høst.

– Det har vært en veldig vellykket åpning. Det var gøy å se barnas reaksjon, konstaterte pedagogisk leder Ruth Ghebremariam til Amta i november.

Selv om gapahuken ble åpnet av barnehagen er den til bruk for alle.

Her ser du hvem som har fått tildelt penger til hva fra Amta tidligere år:

Slik søker du

Før du søker støtte gjennom lokalavisens søknadsordning bør du klikke deg gjennom vår sjekkliste.

Søknadsfristen er 1. mars, og søknader kan bare leveres gjennom en søknadsportal.

Den finner du her!

Da vil du komme til siden du ser bilde av under.

  • For å opprette en søknad må du logge deg inn i søknadsportalen.
  • Klikk på «Logg inn» øverst i høyre hjørnet og deretter «Logg inn via BankId».
  • Anbefalt nettleser når du bruker søknadsportalen er «Google Chrome».