Verdien av frivillighet i Norge er anslått til å være 78 milliarder kroner (Statistisk sentralbyrå 2020). Brutt ned på kommuner etter antall innbyggere, vil verdien av frivillighet utgjøre så mye som rundt 300 millioner kroner for en kommune som Nesodden. Vi snakker om store verdier.

Det er ikke bare viktig for fellesskapet og samfunnsregnskapet at mange bidrar med frivillighet. Det er også viktig for de som blir hjulpet, om det er i idrettslaget, Røde Kors, Ressurskafeen, naturvernorganisasjonen, DNT, kulturaktivitet, med besøksvenn eller hva det måtte være.

De fleste som er frivillige, opplever det som meningsfylt i seg selv. En ildsjel kunne nylig fortelle om alt han gjorde for handikapidretten. Han avsluttet samtalen med at det var han som hadde mest nytte av at han engasjerte seg, ung og sprek pensjonist som han var. Dette burde flere skjønne, sa han.

Nemlig! Er det «innafor» å appellere til folks egennytte når det kommer til frivillighet? For å få med flest mulig på en positiv samfunnsutvikling, tror vi at det kan ha noe for seg.

Vi står nå i en situasjon der frivilligheten melder om frafall etter pandemien. Særlig voksne frivillige har det blitt færre av, mens barn og unge stort sett strømmer tilbake til aktivitetene.

Legg til noen ekstra bekymringer som økte energikostnader, dyrere avgifter for å delta, voksende utenforskap i deler av befolkningen og mindre forståelse for hvordan fellesskapet fungerer, så har vi en kjempeutfordring vi må løse. Og den løses sammen, både på regionalt og lokalt nivå.

Hvordan kan vi få enda flere til å engasjere seg? Hvordan skal vi best mulig få frem hvor meningsfylt – og ofte gøy – det er å være frivillig?

En klar forutsetning er at frivilligheten har gode kår. Den er fri, og villig. Lever av lyst og dør av tvang, som det ofte sies. Vi vil fortsette å støtte opp, på frivillighetens premisser, og ønsker oss gode innspill slik at vi kan videreutvikle vår politikk på området. Vi ser frem til å møte mange representanter for frivilligheten i våre programprosesser og har avtalt mange møter allerede. Vi ser gjerne at flere tar kontakt.

Bare sammen kan vi løse samfunnets små og store utfordringer. Frivillighetens kraft og enorme potensial har vi lyst til å være med på å videreutvikle. Og ikke minst ønsker vi å bidra til å få frem at det er fint å være fri og villig.