Vi registrerer at det i skolestrukturdebatten refereres til at det er dyrt å drifte små skoler, noe som stemmer. Dyrløkkeåsen skole har blitt nevnt i den sammenhengen. Dyrløkkeåsen skole er Frogn kommunes største skole med 519 elever. Vi drifter en skole fra 1-10, og ungdomstrinnet hos oss er ingen egen enhet. Vi har en rektor og to inspektører som har hvert sitt ansvarsområde. Kontorpersonellet er felles for alle trinn. Flere av funksjoner som spesialpedagogisk koordinator,

mattekoordinator og leseveileder er også felles. Svært mange av lærerne underviser på både barne- og ungdomstrinn, noe som gjør at vi får utnyttet fagkompetansen maksimalt. Vi har felles rom og utstyr som for eksempel skolekjøkken, formingsrom, musikkinstrumenter og gymsal. Vi handler inn til skolen felles og kan derfor benytte «stordriftfordel».

Vi tror at en av årsakene til at Dyrløkkeåsen skole har oppsiktsvekkende gode resultater er at vi er en helhet fra 1-10. Et godt fagmiljø er viktig. Vi har gode fagpersoner på alle trinn, og vi har en unik mulighet til å utnytte ressurser. Det er ingen annen skole i kommunen hvor barneskoleelever har tilgang på så mye naturfagutstyr og realfagskompetanse som hos oss.

Vi klarer å sikre overgangen mellom barne- og ungdomstrinn ved at lærere og assistenter går mellom disse «hovedtrinnene». Vi er et faglig og sosialt felleskap fra elevene kommer som 1.klassinger til de forlater oss etter 10 skoleår. Den nye grunnskolelærerutdanningen hvor studentene må velge mellom 1-7 klasse eller 5-10 klasse passer også perfekt for 1-10 skoler. Hos oss blir kompetansen utnyttet fordi det er mange trinn å bruke den på.

Vi mener at 1-10 på mange måter er den perfekte måten å drifte en skole på, både praktisk og økonomisk.

Hvordan sparer man penger på å flytte vår ungdom til en annen skole?