For første gang siden 1999 har Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) på Oslo universitetssykehus undersøkt utbredelsen av spiseforstyrrelser i Norge. Resultatene var skremmende, og viser at trenden med spiseforstyrrelser er svært alvorlig. Det er viktig at vi tar grep nå før vi lar ungdommene spise seg eller sulte seg i hjel.

Ifølge RASP oppfyller hver tiende ungdom på videregående skole kriteriene til en spiseforstyrrelse, og hver femte ungdom er i risikosonen. I en tilfeldig skoleklasse i Nesodden kommune med 30 elever, vil seks elever være i risikogruppa, og tre vil ha utviklet en spiseforstyrrelse. Helseforetakene sier de aldri har behandlet flere unge med spiseforstyrrelser. Likevel vokser køene, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Forskjellene i gjennomsnittlig ventetid for helsehjelp hos Barne – og ungdomspsykiatrien er store. For eksempel er ventetiden her i Follo dobbelt så lang som i Nedre Romerike.

Nesodden Høyre vil at det skal jobbes mer offensivt for å gi disse ungdommene den hjelpen de trenger. Kommunen må sørge for et lavterskel-tilbud til barn og unge som har behov for psykisk helsehjelp, blant annet ved å gi bedre tilgang på helsesykepleiere og psykologer. Dette vil også redusere ventetiden. Blant annet vil vi jobbe for å etablere en ny helsestasjon på Fagerstrand.

Det er også bekymringsfullt at det er en kraftig underrapportering av spiseforstyrrelser hos gutter. Vi er nødt til å innrette hjelpesystemet, slik at også gutter tør å ta kontakt. Nesodden Høyre mener derfor at det er avgjørende viktig at kommunen etablerer en egen helsestasjon for gutter.

Regjeringen kutter nå i bevilgningen til ROS, altså Norges største lavterskeltilbud for spiseforstyrrelser. De vil også avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg fra 2023, en ordning som har åpnet for at flere får den behandlingen de trenger raskere. Dette gir grunn til bekymring.

Til slutt vil jeg oppfordre foreldre til å tørre å ta samtalen med sine barn, dersom man oppdager at fokus på trening og mat endrer seg. Voksne bør være gode forbilder, og tenke seg om før det prates om slanking og vekt rundt middagsbordet. De små tingene kan også bety mye.