En av de viktigste dagene i året – Verdensdagen for psykisk helse –markeres 10. oktober.

Dagen minner oss om at alle har en psykisk helse og at de aller fleste av oss vil oppleve ulike psykiske utfordringer en eller annen gang i livet.

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for psykisk helse. SSB og levekårsundersøkelsen fra 2020 viser at 11 % av befolkningen var mye plaget av ensomhet og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom.

Med et slikt bakteppe blir årets utfordring ekstra viktig. Erkjennelsen av at vi trenger hverandre utfordrer oss til å skape et årvåkent og inkluderende lokalsamfunn.

Hvordan kan vi vise at vi bryr oss om hverandre?

Det er kanskje så enkelt som å si hei, til å stoppe opp, til å lytte og til å anerkjenne.

Å «bare» lytte kan være utfordrende. Ofte ønsker vi å komme med råd og kommentarer. Utfordringen er å anerkjenne den andres opplevelse uten forbehold, og å vise aksept og forståelse.

Når vi møter en bekjent, og vi spør: hvordan har du det? Er vi klare til å høre at han/ hun/ hen ikke har det så bra? Har vi tid til å virkelig lytte til hvordan den andre har det?

Å tilhøre et fellesskap er kanskje en av de viktigste faktorene for å forebygge psykisk uhelse. Vi har mange og ulike fellesskap i Frogn. Det er bra.

Vi som tilhører et eller flere fellesskap har et spesielt ansvar for å inkludere. Det kan vi alltid bli flinkere til.

I Frogn markeres dagen 10. og 12. oktober.

10. oktober mellom kl. 12.00-18.00 holder Drøbak kirke åpent for lystenning, ro og samtale. Mellom kl. 12.00-12.30 kan du lytte til vakker meditasjonsmusikk med kantor Rudolf de Beer (orgel/flygel) og Marius Oftedahl (cello)

På Frogn videregående inviteres det til et spennende foredrag av Marco Elsafadi. Han oppfordrer oss til å slutte å snakke nedlatende til seg selv, om viktigheten av å ta sjanser og om å bry seg om sine medmennesker.

Onsdag 12. oktober inviterer ressurssenteret til åpent hus mellom kl. 11.00-18.00. De byr på deilig høstsuppe (som kan anbefales), og en hyggelig prat.

Det er godt å bo i Frogn for de aller fleste av oss. Påminnelsen vi får i dag kan bidra til at enda flere opplever seg inkludert i et fellesskap. Det er viktig for å forebygge psykisk uhelse.