Nise kan forveksles med delfin, og begge artene kan sees i Oslofjorden.