Mandag 27. april åpner skolene igjen etter å ha vært koronastengt i seks uker. I første omgang for de fire laveste klassetrinnene.

Kommunalsjef Ronny Trogstad i Nesodden kommune er ikke i tvil om at skolene på Nesodden vil være godt rustet til å ta i mot elevene mandag morgen.

– Veilederen regjeringen har utarbeidet er et godt arbeidsverktøy for å gjennomføre åpningen. Kommunen gjennomfører også intern opplæring ute på virksomhetene så de ansatte skal være best mulig forberedt for god oppstart, sa han til Amta forrige uke.

Når skolene åpner mandag er regelen at det maksimalt skal være 15 elever pr gruppe, men tometers regelen som vi har levd etter de siste ukene vil ikke gjelde i klasserommet.

– Kommunene følger de nasjonale retningslinjer knyttet til gjenåpning av skoler. Så lenge man er i samme gruppe så vil dette kunne la seg gjennomføre på en god måte. Klasserommene skal være rigget og klare til å ta i bruk på mandag. I tillegg planlegges det for noe uteaktiviteter.