Se Badebyen Drøbak mot DFI 3 direkte (2/6) fra klokken 15.00