Bitte lille julaften var det adventstoner i Drøbak kirke. Sangere var Ingeborg Soot og Ole Morten Velde, jazztrompetistvar Magnus Aannestad Oseth og pianist Thormod Rønning Kvam. Video av Ivar Ruud Eide