Onsdag 26. januar gikk et knapt flertall i kommunestyret bestående av representanter fra Ap, Rødt, SV, Sp og FrP inn for at Nesodden kommune skal anbefale oppløsning av Viken. Det mener Høyre er svært beklagelig.

Viken er en sterk region som kan få til mye, bare politikerne vil det. Den har store og kompetente fagmiljøer, sparer penger og har enorm påvirkningskraft overfor sentrale myndigheter.

Viken har dermed alle forutsetningene som trengs for å kunne levere gode tjenester til regionens innbyggere, også her på Nesodden. Da snakker vi blant annet om:

  • En enda bedre videregående skole
  • Flere og hyppigere kollektivforbindelser
  • Tryggere veier
  • Et levende kulturliv
  • Og flere og kraftigere tiltak mot klima- og miljøutfordringene

Viken er således et viktig redskap i å løse utfordringene Norge står overfor i dag. Og la det slås fast: At vi har for få fylkeskommuner, er ikke en av utfordringene landet vårt står overfor.

Å nå skulle bruke mellom 310 og 440 millioner kroner på å oppløse regionen, er regelrett sløsing med skattebetalernes penger. Høyre tror de aller fleste innbyggere heller vil at disse pengene skal brukes på det som faktisk betyr noe for deres hverdag, altså tjenestene fylkeskommunen leverer.

Dessuten vil en eventuell oppløsning bremse fylkeskommunens arbeid innenfor viktige områder, og det er høyst tvilsomt om de ansatte i fylkeskommunen orker nok en omfattende omstrukturering. Det er sannsynlig at mange av dem vil finne seg andre jobber, noe som vil svekke fylkeskommunen som ressurs overfor regionens kommuner.

Høyre vil gi honnør til Viken MDG og Akershus Arbeiderparti, som begge var motstandere av Viken da fylkene ble sammenslått, og nå har skiftet standpunkt. Nesodden MDGs Øyvind Solum utrykte det klokt i Amta før jul: «Vi som var motstandere av Viken ved etablering bør innse at det ikke er samme situasjon nå som det var da». Det står stor respekt av politikere som evner å se tiden de lever i og skifte standpunkt når det er nødvendig. Man kan jo ikke anklage noen for å ha blitt klokere.

Selv om Høyre primært ønsker å legge ned fylkeskommunen som forvaltningsnivå, mener vi at Viken har fungert godt og har et stort potensial. Vi krysser derfor fingrene for at et flertall på Viken Arbeiderpartis representantskapsmøte 5. februar velger å bevare regionen.