Nesodden: Med 18 mot 13 stemmer vedtok dermed Nesodden kommunestyre en splittende høringsuttalelse, selv om formannskapet for en uke siden vedtok en enstemmig fellesuttalelse som blant annet sa: «Kommunestyret ønsker ikke å konkludere om hvorvidt Viken bør oppløses eller ikke.»

Men først stakk Frps Nils Arne Haldorsen hull på det tredje forvaltningsnivået som for ham framstår som fullstendig unødvendig:

– Fremskrittspartiet ønsker avvikling av fylkeskommunen. Når denne saken om oppdeling av Viken har kommet, ønsker vi å benytte anledningen til å fremme følgende forslag: Nesodden kommune ber Viken sende en søknad til Stortinget om å avvikle fylkeskommunen som forvaltningsnivå. Oppgavene fylkeskommunen har i dag overføres kommunene.

For Viken

Men selv om Høyre egentlig er enig med Frp i synet på det fylkeskommunale forvaltningsnivået, kunne de ikke gi Haldorsen støtte. Derimot hadde leder i Nesodden Høyre Tage Slind Jensen dette å si:

– På formannskapsmøtet forrige uke ble partiene enige om at Nesodden kommune skulle sende inn en nøytral høringsuttalelse til Viken fylkesting om oppløsning av fylkeskommunen. Siden da har imidlertid Ap snudd, og nå har de lagt inn et forslag sammen med Sp, SV og Rødt, som tar til orde for at fylkeskommunen bør splittes opp. Derfor har MDG, KrF, Venstre og Høyre sammen forfattet en høringsuttalelse der det argumenteres for at dagens fylkeskommune bør opprettholdes.

– Viken er en sterk region som kan få til mye bare politikerne vil det. Viken har alle forutsetninger som trengs for å levere gode tjenester for innbyggerne også her på Nesodden. Det å skulle bruke mellom 310 og 440 millioner kroner på å oppløse regionen, er regelrett sløsing med skattebetalernes penger. Jeg tror at innbyggerne mye heller vil at pengene skal brukes på tjenester som de benytter i sin hverdag, hevdet han.

– Tjenestetilbudet er det viktigste fokuset, enten vi snakker om økonomi på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. Når enkelte partier nå ønsker å oppløse Viken, hører jeg få argumenter om mulig bedre tjenestetilbud, men masse stemmer som argumenterer ut fra politisk prinsipprytteri. Jeg finner det påfallende at Ap, Sp, SV og Rødt ikke svarer på spørsmålene i saken, som vel var hele sakens grunnlag, konstaterte KrFs Henning Korsmoe fra talerstolen, for Viken ba jo tross alt om svar på konkrete spørsmål i høringsrunden.

– Vi mente at Viken ikke var en genial oppfinnelse i starten, og i og for seg kunne vi tenke oss andre varianter. Men er det virkelig viktigere de neste tre-fire årene med intern fylkeskommunal omorganisiering, enn at vi skal ta fatt på de store samfunnsoppgavene som ligger der ute. Vi tror ikke det, så derfor mener vi at vi bør beholde Viken, konkluderte MDGs Øyvind Solum.

Mot Viken

– Viken er en mastodont som ingen vil ha, som ikke har fått til så mye. Viken er resultat av et dårlig kompromiss. I formannskapet ble vi enig om ikke å ta stilling, men nå ser vi at det er viktig at vi i Nesodden kommunestyre uttaler oss klart og tydelig om at vi ønsker oppløsning av Viken til de tre tidligere fylkeskommunene, forklarte Aps Jørgen Lorentzen hvorfor de hadde snudd.

– Det er viktig at styringsorganene våre ikke bare har legitimitet, men at de er godt forankret. Den store konstruksjonen Viken er helt uten kulturell, historisk og folkelig forankring, og det kommer til å koste oss i mangel på tillit til de vedtakene som blir fattet. Det store grønne skiftet er ikke mulig å gjennomføre hvis ikke folk er med og har tillit til beslutningene og planene som vedtas, slo SVs Grete Maus fast.

– Det viktige spørsmålet her er hva velgerne har sagt. Vi har hatt et stortingsvalg hvor partiene som vant valget sa at de skulle oppløse Viken. Vi har ikke fremmet et alternativ om folkeavstemning som i Innlandet, men det bør være et alternativ i Viken også, sa Rødts Geir Christensen.

– De folkevalgte i Viken skal ta avgjørelser om Fjellstrand, Fagerstrand og Tangen, men mange av dem har aldri vært der og kjenner ikke stedene. Dermed ender det som regel med dårlige avgjørelser. De folkevalgte skal ha lokalkunnskap. Vi i Nesodden Sp er selvfølgelig for oppløsning av Viken, selv om kommunene ikke egentlig har noe vi skal ha sagt. Det bor tross alt 1,2 millioner mennesker i Viken, som faktisk er flere enn 13 land i Europa, oppsummerte Sps Paul Simmons ordskiftet.

Dermed endte votering slik: Innstillingen fra formannskapet fikk ingen stemmer og falt. Forslaget fra Frp fikk 2 stemmer (2 Frp) og falt. Forslaget fra Ap, R, SV og Sp ble satt opp mot forslaget fra H, V, KrF og MDG som fikk 13 stemmer (6 H, 4 MDG, 2 V, 1 KrF) og falt.

Vedtak: «Fylkestinget i Viken har gjennom en serie spørsmål invitert Viken-samfunnet til å uttale seg om en eventuell deling av Viken og konsekvensene av dette innen 1. februar 2022. Høringen skal være med å danne beslutningsgrunnlag for fylkestinget. Nesodden kommunestyre ønsker ikke å ta stilling til fylkestingets konkrete spørsmål, men gjør det klart at vi ønsker en oppløsning av Viken fylkeskommune. Nesodden kommunestyre forutsetter at det ved en slik oppløsning av Viken fylkeskommune sikres at fylkeskommunens oppgaver innenfor planarbeid og samferdsel blir fullt ut ivaretatt.»