DRØBAK: – Dette har vært en lang prosess. Det er tre år siden vi kjøpte eiendommen. En naboprotest gjør at vi ikke får startet byggingen. Naboprotesten handler om gesimshøyder. Men for å ta dette med gesimshøyder, dette punktet har vært behandlet og anket til Fylkesmannen som har gitt oss medhold, sier Øyvind Lie.

Skal bygge fem leiligheter

I Batteriveien 20 er planen å bygge fem leiligheter. Ragnhild og Øyvind Lie ønsker å selge fire av leilighetene mens dem femte skal de selv bo i. Det er Derlick arkitekter som har tegnet byggeprosjektet.

Stine Bakkejord i Derlick arkitekter forteller at det er gitt rammetillatelse, og at det nå jobbes med detaljprosjektet.

– Naboprotesten er nylig mottatt, og er ikke ferdig behandlet verken fra vår side eller fra Frogn kommunes side. Prosjektet som er gitt rammegodkjenning er prosjektert i henhold til gjeldende bestemmelser. Klagen som foreligger gjelder forhold som er blitt behandlet i tidligere reguleringssak, og som er behandlet og endelig vedtatt av Fylkesmannen, sier Bakkejord.

– Det er kommet inn naboprotest på høyden på leilighetsbygget. Hva tenker dere om dette?

– Høydene på boligen er i henhold til vedtatt reguleringsplan som er utarbeidet i tett samarbeid med Frogn kommune, og i henhold til lovbestemte beregningsregler, sier Bakkejord.

 

– Vi er ikke imot utbyggingen

Niina og Mats Bjørklund er naboer til den planlagte utbyggingen i Batteriveien 20. Mats Bjørklund jobber ved Frogner arkitektkontor, og hevder at det er gjort feil i saksframstillingen når det gjelder den planlagte utbyggingen av Batteriveien 20.

– Jeg vil presisere at vi ikke er imot utbyggingen i Batteriveien, men det er feil i saksframstillingen. Blant annet er det gjort feil når det gjelder gesimshøyden. Vedtaket for rammetillatelse er gitt på feil grunnlag, og må oppheves. Tiltaket må nabovarsles på nytt med korrekte opplysninger. Jeg kan forstå at dette er en vanskelig og ikke minst innviklet sak å forstå for politikerne, men når det er sagt er det viktig at alt gjøres rett før byggetillatelse blir gitt, sier Mats Bjørklund til Amta.

Frogn kommune ber om uttalelse

Andreas Myhrene Larsen i Frogn kommune er saksbehandler i klagesaken når det gjelder utbyggingen av Batteriveien 20. Myhrene Larsen har bedt Derlick Arkitekter, som har tegnet leilighetsbygget for Ragnhild og Øyvind Lie, om en uttalelse.

Myhrene Larsen skriver til Derlick Arkitekter at dersom det ikke innkommer kommentarer til saken innen 28. mars vil klagen fra naboene Niina og Mats Bjørklund bli viderebehandlet på grunnlag av de opplysninger som foreligger.