Høyre vil legge til rette for flere arbeidsplasser på Nesodden. Sammen med FrP, Sp og KrF, har vi derfor foreslått å sone om fire tomter til næring. Om Rødt også ønsker mer næring, bør de stemme for vårt forslag.

Vårt konkrete forslag er at kommunen begynner arbeidet med en delplan, der fire utvalgte tomter legges ut på høring for å bli konvertert til næring. Som vi tidligere har sagt, har vi bevisst lagt oss på et lavt antall for å sikre rask gjennomføring. Vi vet at det lokale næringslivet har et prekært behov for flere arealer.

Det Rødt foreslår, er i praksis en omkamp om hele arealplanen. Da planen ble rullert og behandlet i desember, ble det sendt inn om lag 70 endringsforslag. Det sier seg selv at dette vil være svært tidkrevende for kommunen, og de akutte behovene til næringslivet vil dermed ikke bli ivaretatt. Høyre vil derfor ikke gi støtte til Rødts forslag.

Det er imidlertid veldig positivt at også Rødt ønsker flere private arbeidsplasser på Nesodden. Hvis de mener alvor med dette, vil vi oppfordre dem til å støtte forslaget vårt. Da vil vi så fall bare mangle ett mandat for å få flertall. Og får vi flertall, kan vi potensielt sone om fire tomter til næring. Rødt må da mene at dette er bedre enn ingenting?

Høyre, FrP, Sp og KrFs forslag er en oppfølging av de signalene som ble gitt både fra politisk og administrativ ledelse da arealplanen ble behandlet. Det ble tydelig kommunisert at arbeidet med kommunens arealer skal være en kontinuerlig prosess, og at det ikke er nødvendig å vente til neste rullering av arealplanen med å gjøre endringer.

Fordi dette ble uttalt av flere politikere fra Arbeiderpartiet, inkludert ordfører, håper vi at de vil stemme for vårt forslag. Vi trenger flere næringsarealer på Nesodden, og vi bør ikke vente fire år med å begynne arbeidet.