Disse har forsvunnet og disse har åpner i løpet av 2019 på Vinterbro senter – men senterlederen er optimist for 2020

Som alle andre kjøpesentre er det hele tiden endringer i butikktilbudet på Vinterbro senter. I løpet av 2019 har ni butikker stengt og flyttet inn i ledige lokaler.