NÆRINGSLIVET INFORMERER

IMG_7770.jpg

Gode samarbeidspartnere som tar samfunnsansvar

Selvaag Bolig og Hersleth Entreprenør er to aktører med lange tradisjoner innen boligbygging. Med samarbeidsprosjektet Skifabrikken ønsker de å sette en ny standard for gode bomiljø – i en tid hvor det er ekstra viktig å holde hjulene i gang og se fremover.

Logo.png

ANNONSØRINNHOLD FRA

hersleth-logo.png

Gjennom 70 år har Selvaag satt stadig nye standarder for boligbygging i Norge. Selv om tidene har forandret seg, har målet alltid vært det samme – å bygge boliger for alle, og skape nabolag og bydeler der mennesker trives. I dag bor over 100 000 nordmenn i Selvaag-boliger.

Selvaag Bolig har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Med rundt 100 ansatte, er det børsnoterte selskapet en av Østlandets største boligutbyggere.

I 2018 etablert de et nytt regionskontor på Vinterbro, for å styrke satsingen i Østfold og Follo. Selskapet har for tiden flere store prosjekter gående i både Ski, Langhus, Ås og Fredrikstad.

– Med totalt nærmere 3000 boliger under bygging og planlegging i regionen, ser vi lyst på fremtiden. Vi er i dag en av de største aktørene her. Det skal vi også være i årene som kommer, sier prosjektsjef Arnstein Sandnes.

Kontakt oss

SELVAAG BOLIG ASA

Adresse: 1407 Vinterbro
Telefon:
915 02 224
E-post:  post@selvaagbolig.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook


HERSLETH ENTREPRENØR AS

Adresse: Hobølveien 4, 1550 Hølen
Telefon:
64 98 23 30
E-post:  post@hersleth.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook

Hersleth Entreprenr_2 - redigert.jpg

Gode samarbeidspartnere med lange tradisjoner innen boligbygging. Prosjektsjef Arnstein Sandnes (f.v.) og daglig leder Reinert Hersleth i henholdsvis Selvaag Bolig og Hersleth Entreprenør, på tomten til det spennende prosjektet Skifabrikken.

Samarbeidspartnere som ser fremover

Alle boligutviklere og utbyggere har behov for en dyktig entreprenør til å realisere prosjektene sine. I Hersleth Entreprenør har Selvaag Bolig funnet en samarbeidspartner som deler mange av de samme verdiene som dem selv.

Siden starten i 1992 har Hersleth Entreprenør hatt en jevn og kontrollert vekst, med solide resultater. I likhet med Selvaag motiveres de av å skape verdier i form av gode boliger og nærmiljø for fremtiden.

– Vi er begge fremoverlente aktører som tenker langsiktig og som ønsker å være der det skjer. Det legger grunnlaget for et fruktbart samarbeid som vil komme både oss og kundene våre til gode, mener daglig leder Reinert Hersleth.

Et av prosjektene de jobber med for tiden, er Skifabrikken utenfor sentrum av Ski. Selvaag er byggherre og Hersleth er totalentreprenør på prosjektet, som startet opp i desember i fjor. De første leilighetene skal etter planen stå innflyttingsklare sommeren 2021.

Totalt vil Skifabrikken romme 250 leiligheter fordelt på seks blokker. De er allerede godt i gang med grunn- og betongarbeidene i Byggetrinn 1, med til sammen 88 leiligheter. I tillegg jobbes det også med salgsstart av de 39 leilighetene i Byggetrinn 2.

– Vi satser på visning i løpet av juni. Selv om mange andre har satt sine prosjekter på vent de siste par månedene, er det viktig for oss å tenke fremover. Samfunnet og boligmarkedet må videre, understreker Sandnes.

Hersleth Entreprenr_3 - redigert.jpg

I en tid hvor mange bedrifter sliter og byggeprosjekter har stoppet opp, holder Selvaag Bolig og Hersleth hjulene i gang som vanlig på Skifabrikken. Reinert Hersleth (f.v.) og Arnstein Sandnes er opptatt av å ta sin del av samfunnsansvaret.

Sammen om å holde hjulene i gang

Siden prosjektet startet opp før jul, har Norge kommet i en spesiell situasjon. For Selvaag Bolig og Hersleth Entreprenør er det viktig å fortsette mest mulig som før, med de nødvendige smitteverntiltakene som kreves.

– Mange er avhengige av at prosjektet går sin gang. Det gjelder ikke bare boligkjøperne som forventer at prosjektet blir ferdig til tiden. For oss som entreprenør handler det om å opprettholde arbeidsplassene, sier Hersleth.

Både Hersleth og Sandnes er bevisste på at sine bedrifter må ta sin del av samfunnsansvaret. Både når det gjelder å legge til rette for at alle skal kunne gå på jobben som vanlig, men også at fremdriften i prosjektet opprettholdes.

– Prosjektet går sin gang uten nevneverdige forsinkelser, og totalt sysselsetter vi nærmere 40 personer. Det er viktig for oss som entreprenør og våre ansatte at vi kan drive videre og få prosjektene gjennom, selv i en tid da det meste annet stopper opp, understreker Hersleth.

Herslet Entreprenr_1 - redigert.jpg

De første av totalt 250 leiligheter på Skifabrikken skal stå klare før sommeren 2021. Med en reisetid på kun 11 minutter til Oslo med den nye Follobanen, er beliggenheten svært attraktiv for kjøpere som ønsker å bo landlig men likevel nær storbyen.

Grønt, landlig og unikt

Boligprosjektet har fått navnet sitt etter Hagen Johansen skifabrikk, som lå like nord for der de nye leilighetene skal bygges. Skifabrikken har en perfekt beliggenhet for de som søker et rolig og bekvemt liv utenfor storbyen.

I tillegg spennende arkitektoniske løsninger, er det lagt vekt på å skape et godt bomiljø der det grønne står i fokus. Det innebærer et flott uteareal bestående av alt fra parsellhager og bocciabane til en rik beplantning av frukt- og bærvekster.

– Det er sjelden du ser et prosjekt med et så rikt detaljnivå og påkostede løsninger i utearealet. Den grønne faktoren i prosjektet har vært viktig for oss i samarbeidet med både arkitekt og landskapsarkitekt, sier Sandnes.

Leilighetene på Skifabrikken spenner alt fra ettroms til fireroms fra 25 til godt over 100 kvadratmeter. Prisen varierer fra 2 millioner til 10 millioner. Den primære målgruppen er eneboligeiere i området rundt Ski og Ås, som ønsker seg en enklere hverdag.

Likevel ser Sandnes for seg at prosjektet har et betydelig større nedslagsfelt enn lokale kjøpere.

– Når Follobanen står ferdig i 2022, vil reisetiden mellom Oslo og Ski være helt nede i 11 minutter. Det vil gjøre Skifabrikken veldig attraktivt for kjøpere som ønsker å bo landlig, men likevel ha kontakt med det urbane, sier han.

Les mer om Skifabrikken

Selvaag Bolig ASA

  • Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger.
  • Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på store utviklingsprosjekter i vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
  • Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper.
  • Selskapet har 100 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Hersleth Entreprenør AS

  • Hersleth Entreprenør AS er en familieeid bedrift med nedslagsfelt i Østfold, søndre del av Akershus og Oslo.
  • Selskapet har hovedkontor på Såner i Vestby, elementproduksjon på Årvoll i Rygge, samt kontorlokaler i Fredrikstad.
  • Siden starten i 1992 har selskapet bidratt til blant annet å skape gode hjem, attraktive næringslokaler, nye arenaer for kunnskap og kultur så vel som essensielle byggverk innen helse og omsorg.
  • Hersleth Entreprenør har i dag rundt 80 medarbeidere, og omsatte i 2018 for 445 millioner.