Vi vil gjerne ha videoen din

Hei og takk for at du har lyst å sende en video til oss. Vi ser på alle videoene som kommer inn og tar kontakt med deg før vi eventuelt publiserer videoen din. Før du sender inn videoen må du fylle inn alle feltene nedenfor og lese vilkårene.

NB: Alle feltene må fylles ut.

Ved å laste opp videoen godtar du disse vilkårene

  • Du godtar at Akershus Amtstidende kan bruke videoen i redaksjonell sammenheng i sine kanaler både nå og senere.
  • Akershus Amtstidende kan dele videoen med andre redaksjoner i Amedia-konsernet som kan publisere den i sine kanaler.
  • Du beholder selv retten til å bruke videoen i andre sammenhenger, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Les de fullstendige vilkårene.