Frognmarkas Venner har satt i gang en kartlegging av livet i Odalsbekken. Bekken er en viktig gyteplass for ørret.