– Jeg trodde virkelig ikke at jeg brukte så mye penger, sier Maia (15).

I en måned har hun og klassen hennes ved Seiersten ungdomsskole i Drøbak notert ned hver eneste sum, liten eller stor, som har gått til eget forbruk.

– Hver krone vi har brukt til klær, mat, transport og underholdning har vi satt inn i en tabell, et budsjett. Da fikk vi oversikten, og det var overraskende mye penger som forsvant, fortsetter hun.

Maia og medelevene Eira (15) og Jesper (15) forteller om totalsummer fra 2.200 til over 3.000 kroner i måneden.

– Hvor kommer pengene deres fra da?

– Noe er egne penger, som jeg har tjent på jobb, og noe får jeg også hjemme, forteller Maia, og Eira sier det samme.

Ved siden av skolen jobber de to på Burger King.

– Men jeg får også penger hjemmefra, sånn når jeg trenger det. Som til bussen, for eksempel, legger Eira til.

Jesper har ikke jobb ved siden av, men gjør litt hjemme. Og har penger som er spart.

– Det viktigste jeg lærte av dette, i tillegg til at jeg bruker mer enn jeg trodde, er at jeg også bruker penger på ting jeg ikke trenger, innrømmer Jesper.

Tirsdag var DNB på plass for å gi elevene kunnskap om noe de fleste barn og unge i Norge visstnok vet altfor lite om.

Youtubere og pengechat

Med seg hadde finansrådgivere Geir Atle Teigen og Ann Kristin Bergersen hos DNB i Follo/Drøbak et splitter nytt digitalt verktøy som, på de unges eget vis og egne premisser, skal lære elevene om pengebruk og privatøkonomi.

– Vi vet at det er relativt lite kunnskap om privatøkonomi blant barn og unge. I dag er penger sjeldent noe så håndfast som sedler og mynter, og noe barn og unge ofte ikke ser mye til. Det gir fort en distanse til både pengebruk og til egen økonomi. Foreldre etterspør mer kunnskap, og samtidig et opplegg for å lære barna og ungdommene om temaet. Så nå har DNB utviklet et digitalt læringsverktøy som vi har kalt Lærepenger, forteller Teigen.

Med seg på laget har DNB to populære youtubere, Hermann Dahl og Stina Talling, som gjennom hver sin chat med meldinger, videoer, musikk og sin egen personlige vri formidler budskapet.

– Vi har god tro på at dette kan bidra til å gi flere barn og unge mer kunnskap om et så viktig tema som egen økonomi. Underveis blir de unge også testet på hvor mye de husker av informasjonen de får. Det deles ut poeng for rett svar, som igjen lagres som en samlet score, fortsetter Teigen.

 

– Noe alle er tjent med

DNBs Lærepenger lanseres først 12. april, men elevene ved Seiersten fikk prøve seg allerede tirsdag.

– Læringsopplegget et delt inn i fem hovedtemaer, som vi mener det er viktig å vite mer om for barn og unge: Penger inn og ut, Penger til overs, Daglig bruk, Verden rundt og Litt om lån. Vi har laget en bolk for barneskolen og den andre er for ungdomsskolen, men opplegget kan selvfølgelig også brukes hjemme. Det er også egen informasjon til foreldre og til lærerne, opplyser Teigen.

Det digitale læringsverktøyet er gratis og tilgjengelig på helt egen nettside, larepenger.no.

– Hva får DNB selv igjen for dette?

– Kan vi bidra til å gi barn og unge økt kunnskap om egen pengebruk og økonomi, så de også kan ta fornuftige privatøkonomiske valg framover, er vi alle tjent med det. Dette påvirker hele samfunnet vårt, påpeker finansrådgiver Ann Kristin Bergersen.

– Vi håper at det å gjøre privatøkonomi litt morsommere og informasjonen om temaet mer tilgjengelig, skal gjøre de unge bedre skodd i privatøkonomi, også for deres egen fremtid, legger Teigen til.

 

– Trenger å vite om dette nå

I klasserommet på Seiersten får elevene selv «møte» youtuber Hermann og blant annet høre om hans jobbinnsats i hagen for å få råd til nye sko med prislapp på 1.000 kroner. Noen av elevene har selv jobb ved siden av, andre ikke. De svarer ivrig på spørsmålene som kommer fra skjermen og de fleste svarene er riktige. Andre svar overrasker dem.

– Det var nyttig å lære mer om jobbmulighetene våre, før vi fyller 18 år og etter. Og om hvor mye man faktisk må jobbe for å ha råd til ting. Vi burde hatt mer om privatøkonomi på skolen. Dette er en bra måte å lære om temaet på, mener Maia.

– Man burde ha privatøkonomi som eget fag, og det må være tidlig nok. Man trenger ikke vente til videregående skole. Vi trenger å vite mer om dette nå, vi, legger Eira til.

Fra de andre rundt pultene kommer også tilbakemeldinger om at ord som skatt og frikort, velferdsstat, lån og renter allerede har fått mye nytt innhold.